U购彩

当前位置:首页 > 办事服务 
 
申请办理工地围挡广告需提交材料

发布时间:2018年05月10日
 
 1、申请书(注明申请单位、设置位置、长度、高度、形
 
 
 
式、加盖公章)。
 
 
 
2、营业执照或具有同等法律资格的证明文件(工地围档
 
 
 
对开发建设单位,不对广告公司)。
 
 
 
3、规划许可证,建设许可证。
 
 
 
4、户外广告设施设计图及实景效果图(主要街道、次要
 
 
 
街道)、设置位置图(平面图标明位于哪条街,长
 
 
 
度多少)(一式两份)、公益画面小样图。
 
 
 
5、户外广告制作说明及安全维护措施。